Dinsdag 24 oktober 2023, commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330)

Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over pakket tweede reeks eigen middelen; EU-voorstellen: Pakket over de tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330, 31, 32 en 33)

Inbreng schriftelijk overleg4.Rondvraag


Korte aantekeningen