Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Crone (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opschorten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453, AN)

- Uitvoeringsstatus motie Crone c.s. (34453, AN) en toezeggingen T03368, T03713 en T03714

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit de minister van BZK heden nog een brief te sturen waarin zij aangeeft dat zij uiterlijk maandag 2 oktober 2023, 10.00 uur een brief wenst te ontvangen van de minister met daarin het (concept)handhavingskader.

De commissie besluit tevens de uitvoeringsstatus van motie Crone c.s. (34453, AN) als niet-uitgevoerd te handhaven. Tevens besluit de commissie de status van de toezeggingen T03368, T03713 en T03714 als openstaand te handhaven.

Het Lid Kemperman (BBB) overweegt een interpellatieverzoek te doen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman