Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 september 2023
1. 32317, OF

Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 28 september 2023; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de extra JBZ-Raad van 28 september a.s. voor kennisgeving aan te nemen.

2. Mededelingen en informatie

N.a.v. de mededeling 'Procedure controversieel verklaren' wordt namens de fracties van GroenLinks-PvdA (Karimi) en D66 (Dittrich) aangegeven geen steun te verlenen aan het voorstel van de fractie van de PVV tot controversieelverklaring van het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingbewaring (34309).


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man