Dinsdag 21 november 2023, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.ICM Rechtsstaat in de EU op 4 december 2023 in Brussel


Bespreking deelname ICM

3.E230012

Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie


Bespreking voorstel deskundigenbijeenkomst Rechtsstaatrapport 2023

4.Rondvraag


Korte aantekeningen