Dinsdag 24 oktober 2023, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E230012

Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

Bespreking deskundigenbijeenkomst rechtsstaatrapport 2023

3.Rondvraag


Korte aantekeningen