Dinsdag 24 oktober 2023, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36151, X, Y

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen mei - augustus 2023; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over nadere vragen inzake stand van zaken hersteloperatie en de motie-Prast c.s.; Wet hersteloperatie toeslagen

Inbreng nader schriftelijk overleg7.Rondvraag

8.Ter herinnering: openstaande correspondentie


Korte aantekeningen