Dinsdag 31 oktober 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Werkprogramma Europese Commissie 2024

Werkprogramma 2024 van de Europese Commissie


Bespreking van het conceptmemo aan Cvf over de planning van de selectieprocedure Europees Werkprogramma Eerste Kamer

3.Algemene Europese Beschouwingen 2024


Bespreking van de planning van de AEB 2024

4.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Politieke Gemeenschap en de informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de informele videoconferentie van de Europese Raad van 17 oktober 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


6.Rondvraag


Korte aantekeningen