Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Toezeggingen cijfers onbedwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706

Brief van de minister van LNV van 5 oktober 2023 (31571, AK)

De commissie besluit op 24 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 5 oktober 2023 (31571, AK) . Voorts besluit de commissie om toezegging T03706 als legisprudentie aan te merken en toezegging T01556 aan te merken als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer