Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Kemperman (BBB) besluit de commissie om de brief over de uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer (29659, D) op 24 oktober 2023 te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer