Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Brief cijfers ritueel geslachte dieren (31.571) (T03706)

- Toezeggingen cijfers onbedwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706

Brief van de minister van LNV van 5 oktober 2023 (31571, AK)

De commissie besluit op 24 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 5 oktober 2023 (31571, AK) . Voorts besluit de commissie om toezegging T03706 als legisprudentie aan te merken en toezegging T01556 aan te merken als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer