Dinsdag 24 oktober 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering BDO+IWO

3.27925, AK

Brief van de ministers van BuZa, Defensie en BHenO over een aanvullende bijdrage aan de NAVO-missie in Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

Bespreking

4.Terugkoppeling OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Polen

6.Rondvraag


Korte aantekeningen