Dinsdag 24 oktober 2023, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36106, F

Brief van de minister voor PVO over voorhang ontwerp koninklijk besluit en ontwerpregeling uitfasering tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom ontheemden; Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Bespreking

4.Kennismakingsgesprek met de OCW-bewindslieden

Bespreking nieuwe datum voor kennismakingsgesprek

6.Rondvraag


Korte aantekeningen