Dinsdag 24 oktober 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.32317, OG

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag extra ingelaste JBZ-Raad van 28 september 2023; JBZ-Raad

Bespreking

4.ICM on evaluation of Eurojust's activities (dinsdag 7-11-2023 (9.00-12.30) in Brussel)

Inventarisatie deelname

5.Openstaande correspondentie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen