Dinsdag 24 oktober 2023, College van fractievoorzittersAanvang: 12:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Vaststelling verslag Cvf-vergadering 10 oktober 2023

3.Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

4.Vacaturetekst externe vertrouwenspersoon integriteit

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag