Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatsecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

De commissie besluit afhankelijk van de planning van een eerstvolgende vergadering, op 7 of 14 november gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V.

- 30.573, F

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2023; Migratiebeleid

De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de uitkomst van de hoofdelijke stemming op 31 oktober a.s. over het controversieel verklaren van de spreidingswet (wetsvoorstel 36.333). Sommige leden geven aan de brief te willen betrekken bij de behandeling van dat wetsvoorstel, indien deze niet controversieel verklaard zou worden.

Onder het voorbehoud dat de spreidingswet niet controversieel wordt verklaard zal deze ter bespreking worden geagendeerd op 31 oktober. Indien deze wet wel controversieel wordt verklaard volgt bespreking in de commissie op 7 november.


De griffier van de commissie,
Helene de Man