Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BJ en BK

Brief van de minister van SZW inzake agenda Formele Raad WSB van 9 oktober 2023; Brief van de minister van SZW inzake verslag Formele Raad WSB van 9 oktober 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brieven van de minister van SZW van 26 september 2023 (21 501-31, BJ) en 17 oktober 2023 (21 501-31, BK) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl