Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Brief cijfers ritueel geslachte dieren (31.571) (T03706)

- Toezeggingen cijfers onbedwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706

Brief van de minister van LNV van 5 oktober 2023 (31571, AK)

Naar aanleiding van de brief van 5 oktober 2023 (31571, AK) wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg door de fractie van PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
Voorts besluit de commissie, op voorstel van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV), toezegging T01556 over de registratie van het aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer