Dinsdag 14 november 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.LXX plenaire COSAC, 26-28 november 2023


Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties en contributies en conclusies

6.Rondvraag


Korte aantekeningen