Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 31 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30.573, F

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2023; Migratiebeleid

De commissie besluit de brief te betrekken bij de behandeling van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (wetsvoorstel 36333, vorige agendapunt).


De griffier van de commissie,
Helene de Man