Dinsdag 14 november 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Deskundigenbijeenkomst Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

2.Blok 1: 18:00-19:00

Sprekers

J.W.E. Spies, G40/VNG

M. Schoenmaker, Centraal Orgaan opvang asielzoekers

F. Candel, VluchtelingenWerk Nederland

J.W. Velema, Burgemeester Westerwolde


3.Blok 2: 19:00-20:00

Sprekers

J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning Zeeland

A.J.M. Heerts, Plv. Voorzitter Veiligheidsberaad

J.H. van de Beek, Migratiedeskundige

P. Slettenhaar, Wethouder Castricum


4.Blok 3: 20:00-21:15

Sprekers

M. Kremer, Voorzitter van de Adviesraad Migratie

I. Sluiter, Raad voor het Openbaar Bestuur

P.W.A. Scholten, Hoogleraar Migratie en Diversiteit

E. Nissen, College voor de Rechten van de Mens

A. Vonkeman, Hoofd UNHCR Nederland