Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 november 2023
1. 36435 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota)

De commissies brengen verslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling van het wetsvoorstel, bij voorkeur op 21 november 2023 overdag. De commissies geven aan in debat te willen over het beleidsartikel Migratie op de begroting.

2. Mondelinge terugkoppeling bijeenkomst Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol van 20 en 21 september 2023

Het lid Janssen (SP) verzorgt ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de dertiende bijeenkomst van de JPSG Europol, die op woensdag 20 en donderdag 21 september 2023 in Brussel, België, plaatsvond.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man