Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatsecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V wordt heden geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Helene de Man