Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 november 2023
1. 36333

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

De commissie spreekt het streven uit het wetsvoorstel op 18/19 december 2023 plenair te behandelen.
De commissie besluit op 28 november 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor het verslag.

De commissie besluit tevens dat op 21 november vragen kunnen worden aangeleverd voor een verzoek aan de Raad van State tot voorlichting over het wetsvoorstel en de daarop aangenomen amendementen. De leden Van Hattem (PVV), Nanninga (JA21) en Van den Oetelaar (FVD) geven aan mogelijk van deze gelegenheid gebruik te zullen maken.

De commissie zal het advies tot voorlichting vervolgens doorgeleiden naar de plenaire vergadering van 28 november 2023, ter besluitvorming door de gehele Kamer. De griffie wordt verzocht alvast bij de Raad van State na te gaan op welke termijn hij voorlichting zou kunnen geven.


De griffier van de commissie,
Helene de Man