Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 november 2023
1. 35.958

Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

De commissie brengt verslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel Coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid te houden op 5 december 2023 (of 28 november 2023).

2. 36.222

Wet seksuele misdrijven

De commissie besluit op 28 november 2023 inbreng te leveren voor het tweede verslag.

3. 35.447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van BBB (Croll), GroenLinks-PvdA (Recourt), D66 (Dittrich) en JA21 (Van Bijsterveld).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren