Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36410 XIV, A)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en de minister voor N&S van 13 november 2023 (36410 XIV, A) besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:

- T01556: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
- T03392: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
- T03393: Toezegging handhaven als 'openstaand'. Deadline verschuiven naar 1 januari 2024.
- T03394: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
- T03706: Toezegging handhaven als 'legisprudentie'.
- T03119: Toezegging handhaven als openstaand.
- T03109: Toezegging handhaven als openstaand en, op verzoek van de SP-fractie (Janssen), op 5 december 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met betrekking tot deze toezegging.

In de brief van 13 november 2023 (36410 XIV) verwijst de minister voor N&S in het kader van toezegging T03109 naar het door de Kamer in het voorjaar van 2023 gevoerde schriftelijk schriftelijk overleg over de stikstofproblematiek (35334, BD). Naar aanleiding hiervan wenst de PvdD-fractie (Visseren-Hamakers) enkele vervolgvragen te stellen. De commissie besluit daarom om op 5 december 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer