Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Communicatie over het al dan niet verstrekken van de abortuspil door huisartsen (34.891) (T03511)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS

Verslag schriftelijk overleg (36410 XVI, B)

De commissie neemt kennis van het verslag schriftelijk overleg (36410 XVI, B) en besluit toezeggingen T03512, T03610 en T03574 als voldaan aan te merken. De status van toezeggingen T03572 en T03511 blijft openstaand, met respectievelijk 1 juli 2024 en 1 januari 2024 als deadline.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer