Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 november 2023
1. 35673

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Van Gasteren) en de VVD (Petersen).
Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling.

2. T02973 & 36410 XV, E

Toezegging Tweejaarlijkse rapportages reductie kinderarmoede (34.775, D); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

De commissie besluit:
- op 12 december 2023 gelegenheid te bieden voor inbreng nader schriftelijk overleg over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden;
- de voor eind 2023 aangekondigde brief over het programma Vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor mensen (VIM) t.z.t. te betrekken bij de behandeling van de rapporten van de Commissie sociaal minimum;
- toezegging T02973 als 'openstaand' te blijven beschouwen.

3. T03651 & 35335, L

Brief van de minister van SZW over een onderzoek naar mogelijke wettelijke beperkingen overwerktoeslag voor parttimers; Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon; Toezegging Onderzoek mogelijke wettelijke beperkingen overwerktoeslag voor parttimers (35.335)

De commissie besluit:
- toezegging T03651 als 'voldaan' aan te merken;
- de brief van de minister van SZW van 21 november 2023 (35335, L) voor kennisgeving aan te nemen.

4. T03638 & 36067, BF

Brief van de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie; Wet toekomst pensioenen; Toezegging Aanstellen regeringscommissaris pensioentransitie (36.067)

De commissie besluit:
- toezegging T03638 als 'voldaan' aan te merken;
- op 12 december 2023 te besluiten over eventueel schriftelijk overleg over de brief van de minister voor APP van 24 november 2023.

5. 36410 XV, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

N.a.v. de ontvangen reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (36410 XV, F) besluit de commissie toezegging:
- T03642 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2024;
- T03646 als 'voldaan' aan te merken;
- T03647 als 'voldaan' aan te merken;
- T03101 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- T03721 als 'voldaan' aan te merken.

6. 36410 XV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

N.a.v. de ontvangen reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (36410 XV, G) besluit de commissie toezegging:
- T02495 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- T03367 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- T03630 als 'openstaand' te blijven beschouwen en aan te merken als doorlopende toezegging (legisprudentie);
- T03633 en T03634 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- T03635 als 'voldaan' aan te merken;
- T03637, T03639, T03640 en T03508 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- T03629 als 'deels voldaan' aan te merken met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- T03631 als 'openstaand' te blijven beschouwen met ongewijzigde deadline 1 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl