Dinsdag 5 december 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36.333

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen