Dinsdag 5 december 2023, College van fractievoorzittersAanvang: 12:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Vaststelling verslag Cvf-vergadering 28 november 2023

3.Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

4.Nieuwe zetelverdeling Parlementaire Assemblees

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag