Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 5 december 2023
1. 36410 V, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

Naar aanleiding van de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op het halfjaarlijks toezeggingenrappel besluit de commissie om toezegging T03502 op voldaan te zetten.

2. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

De leden Goossen (BBB), Belhirch (D66), Van Bijsterveld (JA21) en Huizinga (CU) melden zich aan voor de ambassadeursconferentie. Suggesties voor onderwerpen voor deze conferentie kunnen nog per e-mail aan de griffie worden doorgegeven.

3. Terugkoppeling OVSE PA najaarsvergadering

Wegens afwezigheid van de delegatieleden besluit de commissie dit agendapunt door te schuiven naar de volgende vergadering.

4. Mededelingen en informatie

De commissie stemt ermee in om het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van Defensie op 5 maart 2023 te houden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk