Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 5 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kamer informeren over de Iraans Revolutionaire Garde en over andere ontwikkelingen in Iran die voor de Kamer relevant zijn (36.200 V) (T03502)

- 36410 V, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

Naar aanleiding van de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op het halfjaarlijks toezeggingenrappel besluit de commissie om toezegging T03502 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk