Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 5 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)

- Mededelingen en informatie

De commissie stemt ermee in om het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van Defensie op 5 maart 2023 te houden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk