Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 5 december 2023
1. 36210

Wet versterking participatie op decentraal niveau

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek), GroenLinks-PvdA (Roovers), de VVD (Van den Berg), het CDA (Doornhof), D66 (Dittrich) en OPNL (Van der Goot).

2. 33797, AL

Brief van de minister van BZK over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel voor gebeidsaanwijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2023 (33797, AL) voor kennisgeving aan te nemen.

Voorts besluit de commissie om in het vervolg brieven die aan de Kamer worden toegezonden in het kader van toezegging T01895 - inzake het melden van beslissingen op verzoeken van gemeenten om verlenging van de gebiedsaanwijzing aan de Kamer - te agenderen onder het agendapunt "Mededelingen en informatie".

3. 36.410 VII / 36.410 IV, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2023 (36410 VII/36410 IV, C):

- Toezeggingen T02737 en T03355 als openstaand te blijven aanmerken;
- Toezeggingen T02425, T02426, T03506, T03652, T03657 en T03670 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024;
- Toezeggingen T02615, T03541, T03545, T03661, T03663, T03664, T03665, T03666, T03667, T03668, T03669 en T03710 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024;
- Toezegging T02736 als deels voldaan te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024;
- Toezeggingen T03366, T03540, T03542, T03543, T03544, T03546 en T03555 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025;
- Toezegging T01970 als deels voldaan aan te blijven merken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025;
- Toezeggingen T03653, T03654, T03658 en T03659 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2026;
- Toezeggingen T03048, T03212, T03548, T03549, T03552, T03553, T03655, T03656, T03708 en T03709 als voldaan aan te merken.

Ten aanzien van toezegging T01237 heeft de minister verzocht de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024. De deadline voor deze toezegging was echter al deze datum.

Voorts besluit de commissie de bespreking van de status van de toezeggingen T03550, T03554, T03662 en T03711 opnieuw te agenderen op 12 december 2023.

4. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

De commissie bespreekt de uitnodiging voor de Ambassadeursconferentie van 1 februari 2024. De commissievoorzitter meldt dat leden zich via het opgegeven e-mailadres bij de griffie kunnen aanmelden voor deelname en ook mogelijke gespreksthema's kunnen opgeven.

5. Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de Volt-fractie (Perin-Gopie) wordt het verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023, dat bij brief van 30 november 2023 door de minister van Buitenlandse Zaken aan de Kamer is aangeboden (21501-02, FT), op 12 december 2023 geagendeerd voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman