Dinsdag 19 december 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Staat van de Unie 2024

Staat van de Unie 2024; Brief van de minister van BuZa inzake Staat van de Unie 2024; Staat van de Europese Unie 2024


Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Unie 2024

3.Uitbreidingspakket 2023

Brief van de minister van BuZa inzake kabinetsappreciatie Uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie


Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie Uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan (EK 23.987, Z)

4.21.501-02

Brief van de minister van EZK over verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesie van 28 en 29 september 2023; Brief van de minister van EZK over geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


Inbreng verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesie van 28 en 29 september 2023 en geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023

5.Werkbezoek Brussel


Bespreking van het conceptprogramma

6.COSAC Voorzittersbijeenkomst, 14-15 januari 2024


Bespreking van de ambtelijk geannoteerde agenda

7.Beneluxparlement, plenaire sessie 1 en 2 december 2023


Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

8.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 12 december 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


10.Rondvraag


Korte aantekeningen