Dinsdag 19 december 2023, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.ICM Rechtsstaat in de EU, 4 december 2023


Mondelinge terugkoppeling delegatieleden

3.Rondvraag


Korte aantekeningen