Dinsdag 16 januari 2024, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.Europese voorstellen voor een EU-positie binnen Internationale Organisaties

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa over Europese voorstellen voor een EU-positie binnen internationale organisaties; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

3.RondvraagKorte aantekeningen