36.410 L, D

Motie-Kroon (BBB) c.s over uitstel van nieuwe aanvragen tot na de evaluatie van het Nationaal GroeifondsIn deze motie wordt de regering verzocht om het opnemen van nieuwe aanvragen en doen van nieuwe toezegginen voor middelen van het Nationaal Groeifonds, tenminste voor de ingang van de zo genoemde vierde indieningsronde, op te schorten tot nadat de evaluatie van het Nationaal Groeifonds met respectievelijk de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zijn besproken en de lessen van deze evaluatie hun weerslag hebben gevonden in aangepaste toekenningscriteria van het Nationaal Groeifonds en een voldoende robuust juridisch kader is ingericht.Kerngegevens

nummer 36.410 L, D
ingediend 18 december 2023
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 ingetrokken.
indiener(s) B. Kroon (BBB)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
J. Dessing (FVD)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
dossier(s) Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36.410 L)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)