36.410 L, E

Motie-Kroon (BBB) c.s. over het uitsluiten van departementen als begunstigden van het Nationaal GroeifondsIn deze motie wordt de regering verzocht om de toekenningscriteria van het fonds, vooruitlopende op de valuatie, met onmiddelijke ingang zodanig aan te passen dat departementen zelf als direct begunstigde van de fondsen worden uitgesloten. Verder wordt de regering verzocht de Kamer te verzekeren dat de in fondsen gereserveerde middelen niet ten goede komen aan algemene middelen van departementen.Kerngegevens

nummer 36.410 L, E
ingediend 18 december 2023
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 aangehouden en op 12 maart 2024 vervallen op basis van artikel 67, eerste lid van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) B. Kroon (BBB)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
J. Dessing (FVD)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
dossier(s) Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36.410 L)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)