36.410 L, F

Motie-Kroon (BBB) c.s. over het ter beschikking stellen van het Nationaal Groeifonds vanuit een juridisch kaderIn deze motie wordt de regering verzocht om de middelen van het groeifonds, in de toekomst ter beschikking gesteld aan individuele private partijen, consortia en/of bijvoorbeeld sectorale ecosystemen, ter beschikking te stellen vanuit een juridisch kader waarbij zij langjarig invloed heeft op geïnvesteerde middelen, bijvoorbeeld via een nationale investeringsbank en/of investeringscoöperaties waarvan een nationale investeringsbank deel uitmaakt.Kerngegevens

nummer 36.410 L, F
ingediend 18 december 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 aangenomen. CDA, PvdD, VVD en JA21 stemden tegen.
indiener(s) B. Kroon (BBB)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
dossier(s) Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36.410 L)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd