Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 december 2023
1. Herdenking van de heer Amerigo Thodé

De commissie staat stil bij het overlijden van de heer Amerigo Thodé, zeer gewaardeerd collega-parlementariër van de Staten van Curaçao.

2. Reactie toezeggingenrappel KOREL en SZW (APP)

De commissie besluit:
- toezegging T03275 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024;
- toezegging T03671 als openstaand te blijven beschouwen;
- toezegging T03672 als openstaand te blijven beschouwen en te categoriseren als legisprudentie (met deadline 1 januari 2025);
- toezegging T02533 als openstaand te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 januari 2025;
- toezegging T02536 als openstaand te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 januari 2025;
- toezegging T02659 als openstaand te blijven beschouwen en te categoriseren als legisprudentie;
- toezegging T02784 als openstaand te blijven beschouwen en te categoriseren als legisprudentie.

Nota Bene met betrekking tot toezeggingen T03673 en T03273 waren reeds in de commissievergadering van 5 december 2023 besluiten genomen.

3. 36401, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over herfinanciering liquiditeitssteun aan Aruba; Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

De commissie besluit op 16 januari 2024 leden gelegenheid te bieden voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 12 december 2023 van de staatssecretaris van BZK in reactie op de in de brief van 7 november 2023 gestelde vragen van de leden van de fracties van de PVV en de PvdD (de laatsten mede namens de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman