Dinsdag 12 maart 2024, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan gecombineerde vergadering EUZA en FIN

3.21.501-02 EK, GD

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 en verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 28 en 29 september 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


Bespreking

5.21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen