Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

Verslag schriftelijk overleg (29659, F)

De leden Kemperman (BBB) en De Vries (SGP) merken naar aanleiding van de brief van 20 december 2023 (29659, F), op dat de gestelde vragen niet naar tevredenheid beantwoord zijn. De commissie besluit daarom op 30 januari 2024 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer