Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtkwaliteit (30.175)

- 30175, Z

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); Luchtkwaliteit

De commissie besluit n.a.v. de brief van 21 december 2023 (30175, Z) op 13 februari 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra