Dinsdag 13 februari 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO + LNV)


2.36375

Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid


Inbreng voor het verslag

5.Toezegging T03010

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

7.36200 A, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over de bereikbaarheidsdoelen; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

8.Voorstel voor deskundigenbijeenkomsten over het principe ‘water en bodem sturend’ en waterveiligheid tot 2100


Bespreking

12.RondvraagKorte aantekeningen