Dinsdag 27 februari 2024, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.E230020

Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende het gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme voor de beslechting van juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen; EU-voorstel: gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme voor de beslechting van juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context (COM(2023)790)


Bespreking BNC-fiche COM(2023)790

3.Plenaire LXXI COSAC, 24-26 maart 2024


Inventarisatie deelname LXXI COSAC

4.Werkbezoek Brussel, 3-4 maart 2024


Bespreking

7.RondvraagKorte aantekeningen