Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)

- Uitvoeringsstatus motie Rosenmöller (35.570 IV, L)

De commissie besluit de motie Rosenmöller (35570 IV, L) als uitgevoerd te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman