Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

Verslag schriftelijk overleg (29659, F)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Kemperman). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer