Dinsdag 6 februari 2024, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

De vergadering is gepland vijf minuten na aanvang pauze plenair

3.Rondvraag


Korte aantekeningen