Dinsdag 13 februari 2024, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.COM(2023)643 - Voorstel voor een verordening wat bepaalde rapportagevereisten betreft


Bespreking

3.RondvraagKorte aantekeningen