Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Mededelingen en informatie

Het lid Kemperman (BBB-fractie) levert heden inbreng voor nader schriftelijk overleg met betrekking tot de wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer (29659, F). Hij had deze inbreng reeds aangekondigd naar aanleiding van agendapunt 3 van de commissievergadering LNV van 30 januari 2024. De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer